24/7 vikapäivystys - Soita +358 45 222 5821

Milloin palkata sähkömies? Silloin, kun et itse ole sähköasentaja

Keittiö on esimerkki kohteesta, jonka sähköasennuksiin tarvitaan sähkömiestä.
admin
23/02/2024

Sähkömies tuo mielenrauhaa sähköasennuksiin, sillä hänen tehtävänään on varmistaa turvallinen ja sujuva sähköasennus. On olemassa monia kodin urakoita, joita voi tehdä itse oppien. Sähkötyöt vaativat kuitenkin asianmukaiset luvat ja pätevyydet, joten sähkötöitä ei voi kuka tahansa lähteä kokeilemaan. Ellet itse ole sähköasentaja, palkkaa luotettava sähkömies ja tiedät, että sähkötyöt hoituvat turvallisesti.

Miksi palkata sähkömies?

Sähköasennusten turvallisuus ja laadunvarmistus ovat keskeisiä syitä ammattitaitoisen sähkömiehen palkkaamiseen. Sähkötyöt vaativat erityistä osaamista ja viranomaisten myöntämät pätevyydet. Sähkötöissä vaanii aina turvallisuusriskejä, mikäli tekijällä ei ole vaadittavaa ammattitaitoa. Siksi sähköturvallisuuslaissa on määritelty pätevyydet eri sähkötöille.

Turvallisuuden varmistaminen sähkötöissä

Sähkötöiden turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. Sähkömies varmistaa, että kaikki asennukset ja korjaukset tehdään turvallisuusmääräysten mukaisesti. Kaiken tämän tavoitteena on suojata sekä ihmisiä että rakennuksia sähkölaitteista johtuvilta tapaturmilta.

Ammattitaidon ja sertifiointien merkitys

Sähkömieheltä vaaditaan ammattipätevyys ja voimassa olevat sertifikaatit, jotka osoittavat hänen kykynsä suorittaa sähkötyöt ammattitaitoisesti ja säännösten mukaisesti. Tämä takaa työn korkean laadun ja sähkölaitteiden pidemmän elinkaaren.

Sähköturvallisuuslaki määrittelee, mitä töitä sähkömies voi tehdä

Sähköturvallisuuslaki määrää sen, minkälaisia töitä sähköasentaja saa tehdä. Sähköturvallisuuslakiin on asetettu seuraavat pätevyydet:

 • sähköpätevyys 1, eli S1: kaikki sähkötyöt
 • sähköpätevyys 2, eli S2: enintään 1000 V sähkötyöt
 • sähköpätevyys 3, eli S3: sähkölaitekorjaus

Milloin palkata sähkömies?

Pätevän sähkömiehen palkkaaminen on oleellisen tärkeää monissa kodin sähköjärjestelmiin liittyvissä tilanteissa. Kyseessä voi olla nykyisen järjestelmän vikatilanteen korjaaminen tai vaikkapa kokonaan uuden rakennuksen sähkösaneeraus. Sähköasentajan asiantuntemus on välttämätöntä sekä turvallisuussyistä että sähköjärjestelmän asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi.

Yleiset vikatilanteet

 • Vikavalo tai virtakatkos: Kun huomaat jatkuvia sähkökatkoksia tai vaikkapa valojen vilkkumista, se voi viestiä piilevästä ongelmasta, jonka vain sähköasentaja voi turvallisesti paikallistaa ja korjata
 • Sähköiskun tai palaneen hajun tunne: Jos kosketettaessa sähkölaitteita saa sähköiskun tai kotona on palaneen hajua ilman havaittavaa syytä, ota välittömästi yhteyttä sähköasentajaan

Sähkölaitteiden asennusten ja huollon ajankohta

 • Uusien laitteiden asennus: Kun hankit uusia kodinkoneita, valaistusjärjestelmiä tai vaikkapa sähköauton latausasemaa, tarvitaan paikalle sähkömies tekemään asennukset
 • Sähköjärjestelmän päivitys: Vanhentuneet sähköjärjestelmät vaativat ammattilaisen arviointia ja mahdollista päivitystä turvallisuuden takaamiseksi. Sähköasentaja tunnistaa, milloin päivitys on tarpeen
 • Rakennus- ja remonttiprojektit: Kaikki laajemmat rakennus- ja remonttiprojektit, joissa puhutaan suuremmista sähköurakoista, edellyttävät sertifioidun sähkömiehen työpanosta. Usein myös sähkösuunnittelu tulee kyseeseen näissä urakoissa

Sähköasentaja vai sähkötyöt itse tekemällä?

Sähkötöiden tekeminen itse voi tuntua kustannustehokkaalta vaihtoehdolta, mutta virheet aiheuttavat merkittäviä turvallisuusriskejä. Voit tehdä itse vain joitain pienimpiä askareita, kuten lampun tai sulakkeiden vaihtoa, mutta muihin töihin vaaditaan koulutetun sähköasentajan panosta. Ammattilaisen palkkaaminen on tärkeää erityisesti vaativissa asennuksissa.

Pienimissäkin itse tehtävissä sähkötöissä pitää aina muistaa katkaista sähköt talon pääkytkimestä.

Itse tehtävät sähkötyöt ja niiden riskit

Sähkötöissä pitää aina huomioida turvallisuus. Väärin tehdyt asennukset saattavat johtaa sähköiskuihin tai tulipaloihin. Henkilöt, joilla ei ole sähköalan koulutusta, eivät tunnista sähköjärjestelmän monimutkaisuuksia, kuten oikeanlaista kaapelointia ja kuormituksen hallintaa. Esimerkiksi oikosulku tai ylikuormitus voi olla seurausta arjen sähkötöistä, jotka on tehty ilman oikeaa osaamista.

 • Riskit sisältävät:
  • sähköiskut
  • tulipalot
  • laitevahingot
  • henkilövahingot

Milloin tarvitaan sähköasentaja?

On useita tilanteita, joissa sähkömiehen palkkaaminen on välttämätöntä. Tällaisia ovat esimerkiksi uudet asennukset, laajennukset olemassa oleviin sähköjärjestelmiin ja kaikki sellaiset työt, jotka vaativat virallista hyväksyntää tai sertifikaatteja. Käyttäen ammattilaista varmistetaan, että työt tehdään turvallisesti ja määräysten mukaisesti.

Voit aina myös kysyä sähkötöistä meiltä. Me Sähkövirta Boströmillä kerromme, milloin ammattitaitoamme tarvitaan. Luonnollisesti ammattilaisen apu on suositeltavaa aina, jos pieniinkin sähkötöihin liittyvät asiat tuntuvat epävarmoilta. Sähkötyöt ja epävarmuus ei ole suositeltava yhdistelmä.

Lainsäädäntö ohjaa sähkötöitä

Sähköasennustöiden suorittamisessa tulee noudattaa Suomen lainsäädäntöä ja sähköturvallisuusmääräyksiä. Sähköturvallisuuslaki varmistaa, että työt toteutetaan turvallisesti ja asiantuntevasti.

Sähköturvallisuusmääräykset

Suomen sähköturvallisuuslaki määrittelee vaatimukset, joiden mukaan sähkötyöt tulee suorittaa. Laki korostaa:

 • Turvallisuutta: Kaikkien sähköasennustöiden on oltava sellaisia, että ne eivät aiheuta vaaraa ihmisille tai omaisuudelle
 • Pätevyyttä: Sähköasentajan on oltava pätevä ja hänellä on oltava tarvittava koulutus tehtäväänsä varten

Vastuualueet ja luvat

Vastuualueet sähkötöissä jakautuvat seuraavasti:

 • Sähköasentaja: Vastaa asennustöiden turvallisuudesta ja siitä, että työ suoritetaan sähköturvallisuuslakia ja standardeja noudattaen
 • Luvat: Tietyt sähkötyöt vaativat viranomaisen myöntämän luvan. Luvanvaraisuus riippuu työn laajuudesta ja vaativuudesta

On siis äärimmäisen tärkeää ymmärtää, että sähkömies vaaditaan aina paikalle, kun kyse on vähänkään laajemmasta sähkötyöstä. Mikäli olet epävarma, mitkä sähkötyöt ovat riittävän pieniä itse tehtäväksi, voit kysyä neuvoa meiltä. Lisätietoa löytyy myös Tukesin sivuilta.

Mitä sähkömies tekee?

Sähköasentaja on ammattilainen, jonka osaaminen kattaa laajan kirjon erilaisia sähkötöitä. Suoritetut pätevyydet määrittävät, kuinka laajoja ja vaativia sähkötöitä hän voi suorittaa. Sähköasentaja vastaa asennusten sekä huoltojen ja korjausten suorittamisesta niin uudisrakennuksissa kuin saneerauskohteissakin.

Sähköasennukset

Sähköasentajien tehtäviin kuuluu useiden erilaisten sähkölaitteiden ja -järjestelmien asentaminen. Tyypillisesti näitä ovat:

 • Valaistusjärjestelmät: Asennetaan kotien ja toimitilojen valaisimia ja valaistuksen ohjausjärjestelmiä
 • Voimavirta-asennukset: Suuritehoisten sähkölaitteiden, kuten uunin tai kiukaan asennus
 • Sähkölämmitys: Asennetaan lämmityslaitteet ja niitä ohjaavat termostaatit
 • Kytkimet ja pistorasiat: Uusitaan ja asennetaan kodin peruselementtejä turvallisuusmääräysten mukaisesti
 • Ilmalämpöpumppu: Energiatehokkaan lämmitys- ja viilennysratkaisun asennus
 • Sähköauton latausasema: Koko ajan suositumpi kodin sähkölaite, jonka asennus vaatii ammattilaisen osaamista

Huollot ja korjaukset

Sähköasentajat huolehtivat olemassa olevien sähköjärjestelmien toimivuudesta ja turvallisuudesta. Tärkeitä töitä ovat:

 • Vikadiagnostiikka: Etsitään ja korjataan sähkövikoja esimerkiksi rikkinäisissä laitteissa tai huonosti toimivissa asennuksissa
 • Sähköjärjestelmien tarkastukset: Suoritetaan säännölliset turvatarkastukset ja päivitykset laitteistoihin
 • Kuluneiden osien vaihto: Vaihdetaan ikääntyneet tai vialliset komponentit, kuten johdot tai kytkimet, uusiin

Sähköasentaja saapuu luoksesi auttamaan

Sähkömies saapuu kotiisi päätehtävänään auttaa sinua sähköjärjestelmiin tai -asennuksiin liittyvissä ongelmissa. Sähköasentaja ei odota sinun tietävän jokaista teknistä yksityiskohtaa, mutta on toki suositeltavaa, että ongelmaa kuvaillaan ammattilaiselle niin, kuin sen on itse havainnut. 

Me Sähkövirta Boströmillä teemme kaikkemme sen eteen, että asiakkaamme jää tyytyväiseksi. Lupaamme sen, että asennukset tehdään laadukkaasti ja turvallisesti. Tavoitteenamme on myös se, että kanssamme on mahdollisimman helppo asioida. Siksi panostammekin positiiviseen asiakaspalveluun. 

Valmistelut kotikäyntiä varten

Ennen sähkömiehen tuloa on hyvä varmistaa, että työskentelyalue on siisti ja esteetön. Turvallisuuden takia kaikki helposti siirrettävät tavarat tulisi ottaa pois työalueelta, ja myös lemmikit pidettävä erillään. Näistä asioista voimme kuitenkin keskustella siinä vaiheessa, kun käynnin ajankohdasta sovitaan.

Näin helpotat sähkömiehen työtä:

 • Siivoa työalue
 • Varmista esteetön pääsy kohteeseen
 • Siirrä helposti liikuteltavat esineet pois tieltä ja pidä mahdolliset lemmikit toisessa huoneessa

Näin sähkömiehen kotikäynti etenee

Sähkömies arvioi mahdollisen vikatilanteen tai tilatun työn laajuuden, suorittaa tarvittavat työt ja antaa ohjeita turvalliseen sähkölaitteiden käyttöön. On tärkeää kysyä ja keskustella avoimesti mahdollisista huolenaiheista, jotta ymmärrys myös säännöllisten huoltojen laadusta ja tarpeesta on selkeä. Jaamme mielellämme käytännön vinkkejä sähkölaitteiden käyttöön.

 • Kuuntele sähkömiehen arviota ja suosituksia
 • Kysy rohkeasti ja keskustele avoimesti
 • Ota vastaan ohjeet sähkölaitteiden turvalliseen käyttöön

Tarvitsetko apua sähkötöissäsi? Ota rohkeasti yhteyttä, ja Sähkövirta Boströmin tuoda virtaa kotiisi!

Usein kysytyt kysymykset

Sähkötöitä suunniteltaessa on olennaista varmistaa työn turvallisuus ja laatu. Tässä osiossa käsitellään yleisimpiä kysymyksiä sähköpätevyyksien varmistamiseen ja sähköturvallisuuteen liittyen.

Miten sähkötöiden johtajan pätevyys varmistetaan?

Sähkötöiden johtaja toimii sähkötöitä tekevän yrityksen vastuuhenkilönä. Jos toiminta ei ole yritysmuotoista, eli henkilö tekee sähkötöitä omaan lukuunsa, henkilö toimii itse sähkötöiden johtajana. Sähköturvallisuuslaki edellyttää sähkötöiden johtajaa. Sähkötöiden johtajana voi toimia henkilö, jolla on SETI Oy:n myöntämä pätevyystodistus. Pätevyystodistus antaa oikeuden toimia vastuuhenkilönä todistuksessa mainituin rajoituksin.

Kuinka usein sähköturvallisuuden valvoja tulee nimetä?

Sähköturvallisuuden valvoja tulee nimetä jokaiselle työmaalle, ja hänen tehtävänään on huolehtia sähkötöiden turvallisuuden seurannasta ja ylläpidosta. Tämän henkilön tulee olla nimettynä koko työmaan aktiivisen toiminnan ajan.

Mitä vaatimuksia sähköalan ammattilaiset tulee täyttää?

Sähköalan ammattilaisen tulee täyttää tietyt koulutus- ja kokemusvaatimukset. Heidän tulee myös pysyä ajan tasalla alan muuttuvista säännöistä ja standardeista sekä suorittaa säännöllisiä täydennyskoulutuksia.

Minkälaisia koulutuksia tarvitaan sähköpätevyyksiin liittyen?

Sähköpätevyyksiin liittyen vaaditaan ammatillista peruskoulutusta, kuten sähköasentajan tutkintotodistusta. Lisäksi tarvitaan erikoistumiskoulutuksia, jotka keskittyvät tiettyihin sähköalan osa-alueisiin.

Millaisissa tilanteissa sähkötyöturvallisuuskortti on välttämätön?

Sähkötyöturvallisuuskortti on välttämätön, kun työskennellään sähköä johtavien laitteiden tai järjestelmien parissa. Se osoittaa, että henkilö on saanut tarvittavan turvallisuuskoulutuksen.